Μηνύματα Αγαπημένα Επιχειρήσεις Forums Blog FAQ

Όροι Χρήσης

1. Γενικά

 Οι παρόντες Όροι Χρήσης αφορούν και εφαρμόζονται αποκλειστικά και μόνο στους Επισκέπτες και Χρήστες του ιστοτόπου www.kalosex.com, καθώς και στη δραστηριότητα που αναπτύσσουν κατά τη χρήση του Ιστοτόπου και των Υπηρεσιών του, υπό οποιαδήποτε ιδιότητά τους.

2. Ορισμοί

Για τους σκοπούς των παρόντων όρων ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί:

Χρήστης: Είναι το φυσικό ή νομικό πρόσωπο που εγγράφεται στον Ιστότοπο www.kalosex..com ως «χρήστης» (δημιουργία λογαριασμού / προφίλ χρήστη).
Επισκέπτης: Ο χρήστης του διαδικτύου που εισέρχεται ή/και χρησιμοποιεί τον Ιστότοπο www.kalosex.com, χωρίς να πραγματοποιήσει εγγραφή ή χωρίς να συνδεθεί στον λογαριασμό Χρήστη που διατηρεί στον Ιστότοπο.
Αγγελία: Είναι το σύνολο των πληροφοριών που καταχωρεί ο Χρήστης για «sex, γνωριμίες κ.ο.κ.».
Πλατφόρμα: Ο ιστότοπος www.kalosex.com.
Ιστότοπος: Ο ιστότοπος www.kalosex.com.
Υπηρεσίες: Οι προσφερόμενες στους Επισκέπτες, Χρήστες επιλογές και δυνατότητες μέσα από την Πλατφόρμα (λ.χ. δημοσίευση Αγγελιών, ομάδες chat, cam rooms, membership κ.ο.κ.)
Πίνακας Ελέγχου: Το διαχειριστικό πάνελ μέσα από το οποίο οι Χρήστες διαχειρίζονται τον λογαριασμό και τις Αγγελίες τους.
Όροι: Οι παρόντες όροι χρήσης.
Καταναλωτής: Κάθε φυσικό πρόσωπο το οποίο ενεργεί για λόγους οι οποίοι δεν εμπίπτουν στην εμπορική, επιχειρηματική, βιοτεχνική ή ελευθέρια επαγγελματική του δραστηριότητα.

3. Περιγραφή των Υπηρεσιών του kalosex.com

Ο Ιστότοπος kalosex.com, είναι μια online πλατφόρμα δημοσίευσης Αγγελιών για sex και γνωριμίες. Μόνο οι εγγεγραμένοι χρήστες μπορούν να δημοσιεύσουν αγγελίες.

Οι Υπηρεσίες του Kalosex προσφέρονται για ανάρτηση Αγγελιών, για αναζήτηση ανάμεσα στις δημοσιευμένες Αγγελίες και για επικοινωνία μεταξύ των Χρηστών. Παρακαλείστε να χρησιμοποιείτε τον Ιστότοπο μόνο για τους παραπάνω σκοπούς. Οι Αγγελίες που δημοσιεύετε είναι ορατές στους χρήστες του διαδικτύου που χρησιμοποιούν την Πλατφόρμα.

4. Χρεώσεις κατά την χρήση της Πλατφόρμας

Η χρήση των Υπηρεσιών του Ιστοτόπου απαιτεί την πρόσβαση των Χρηστών / Επισκεπτών στο διαδίκτυο (Internet). Οι Επισκέπτες / Χρήστες φροντίζουν να εξασφαλίζουν με δική τους επιμέλεια την πρόσβαση στο διαδίκτυο και επιβαρύνονται πλήρως με οποιεσδήποτε χρεώσεις, από φορείς παροχής υπηρεσιών Διαδικτύου και υπηρεσιών πρόσβασης,  η χρήση του διαδικτύου συνεπάγεται για τη περιήγηση στον Ιστότοπο, τη χρήση των Υπηρεσιών του, τη λήψη και αποστολή δεδομένων στον Ιστότοπο και την επικοινωνία με άλλους Χρήστες και Επισκέπτες.

5. Εγγραφή στον Ιστότοπο

Για την εγγραφή σας στον Ιστότοπο (δημιουργία λογαριασμού), επιλέξτε «Δωρεάν Εγγραφή» και στη συνέχεια καταχωρείστε τα απαραίτητα στοιχεία, διαβάστε και αποδεχθείτε τους Όρους Χρήσης και την Πολιτική Απορρήτου του Ιστοτόπου και επιλέξτε «Δημιουργία Λογαριασμού» με κλικ στο σχετικό tab. Ο λογαριασμός σας θα ενεργοποιηθεί κατόπιν επιβεβαίωσης της ηλεκτρονικής σας διεύθυνσης. 

Με τη δημιουργία λογαριασμού απολαμβάνετε:
- Δυνατότητα δημοσίευσης Αγγελίας.
- Συμμετοχή στο Φορουμ.
- Άμεση επικοινωνία με άλλους Χρήστες.

Για τη διαγραφή του λογαριασμού σας και των προσωπικών σας δεδομένων που έχετε αναρτήσει στον Ιστότοπο, συμβουλευθείτε την Πολιτική Απορρήτου.

6. Δημοσίευση Αγγελίας

Μπορείτε να καταχωρίσετε την Αγγελία σας μόνο ως εγγεγραμμένος Χρήστης. Επιλέξτε τη «Δημοσίευση Αγγελίας» και ακολουθήστε τις οδηγίες του Ιστοτόπου επιλέγοντας και καταχωρώντας τις απαραίτητες πληροφορίες.

7. Οι Αγγελίες σας

Οι Αγγελίες που καταχωρείτε στον Ιστότοπο δημοσιεύονται αυτόματα με την ολοκλήρωση της καταχώρισης και είναι άμεσα ορατές στους χρήστες του διαδικτύου. Σε ορισμένες περιπτώσεις διενεργείται από το KaloSex είτε στοχευμένος, είτε δειγματοληπτικός έλεγχος στο περιεχόμενο των Αγγελιών που καταχωρείτε.

Παρακαλώ διαβάστε προσεκτικά και τηρήστε τους «Κανόνες Kalosex» κατά την καταχώριση Αγγελιών, άλλως ενδέχεται να σας αφαιρεθεί η δυνατότητα καταχώρισης αγγελιών, να διαγραφεί ο λογαριασμός σας και να σας απαγορευθεί η πρόσβαση στην Πλατφόρμα.

Οι αγγελίες παραμένουν στον Ιστότοπο μέχρι να τις διαγράψετε. Έχετε την αποκλειστική ευθύνη διατήρησης αντιγράφων ασφαλείας των πληροφοριών που καταχωρείτε στον Ιστότοπο (πληροφορίες Αγγελίας).

Ο Επισκέπτης / Χρήστης έχει απόλυτο έλεγχο των πληροφοριών που ανεβάζει στην Πλατφόρμα και μπορεί να τροποποιήσει, διορθώσει, συμπληρώσει ή διαγράψει την Αγγελία του όσο παραμένει αναρτημένη στον Ιστότοπο μέσα από τον Πίνακα Ελέγχου του λογαριασμού του.

Το KaloSex.com αποκτά, από την ανάρτηση οποιασδήποτε Αγγελίας από τον Χρήστη, με την προηγούμενη συγκατάθεσή του, δικαίωμα να αποθηκεύει, ταξινομεί, διαχειρίζεται και μεταδίδει την Αγγελία στα πλαίσια της παροχής στους Επισκέπτες / Χρήστες των Υπηρεσιών του Ιστοτόπου και μόνο για τον σκοπό αυτόν. Διατηρεί το δικαίωμα να επεξεργάζεται το υλικό, ώστε να ανταποκρίνεται στις προδιαγραφές λειτουργίας της Πλατφόρμας (π.χ. υποβάθμιση ανάλυσης φωτογραφίας για τη μείωση του μεγέθους του αρχείου), καθώς και για λόγους παρεμπόδισης της αντιγραφής και ασφάλειας. Η συγκατάθεσή σας στην επεξεργασία αυτή τεκμαίρεται αμάχητα αφ’ ης στιγμής αναρτήσατε την Αγγελία σας στον Ιστότοπο.

Το KaloSex.com δεν εξετάζει το περιεχόμενο των Αγγελιών που αναρτούν οι Επισκέπτες / Χρήστες στον Ιστότοπο. Οι Αγγελίες ανεβαίνουν αυτόματα. Ωστόσο, το KaloSex.com έχει το δικαίωμα είτε δειγματοληπτικά, είτε στοχευμένα, είτε μέσω κατάλληλου λογισμικού να ελέγχει το περιεχόμενο των Αγγελιών που αναρτούν οι Επισκέπτες / Χρήστες και να αφαιρεί αμέσως κάθε Αγγελία που παραβιάζει τον νόμο ή τους Όρους  Χρήσης του Ιστοτόπου.

Οι Επισκέπτες / Χρήστες αποδέχονται ότι τα στοιχεία επικοινωνίας τους (λ.χ. e-mail), εφόσον επιλέξουν να εμφανίζονται στην Αγγελία τους, είναι ορατά στους χρήστες του διαδικτύου που χρησιμοποιούν την Πλατφόρμα και θα χρησιμοποιούνται από αυτούς χωρίς κανέναν έλεγχο από το KaloSex.com.

8. Ειδοποιήσεις από το Kalosex

Το KaloSex.com διατηρεί το δικαίωμα να αποστέλλει στους Επισκέπτες και κυρίως στους Χρήστες του Ιστοτόπου, σημαντικές πληροφορίες σχετικά με τη λειτουργία του Ιστοτόπου, τις αναβαθμίσεις, βελτιώσεις, τροποποιήσεις των λειτουργιών του, σχετικά με θέματα λογαριασμού Χρήστη (Εγγραφή, επικύρωση / επαλήθευση / ενεργοποίηση λογαριασμού (προφίλ),  συστάσεις ασφαλείας, αντιμετώπιση προβλημάτων σύνδεσης, συμβουλές, προειδοποιήσεις σε περίπτωση παραβίασης των όρων ή καταχρήσεων κ.ο.κ.), απαντήσεις σε αιτήματα του Επισκέπτη / Χρήστη, αλλαγές στους Όρους Χρήσης και την Πολιτική Απορρήτου του Ιστοτόπου κ.ο.κ.. Οι πληροφορίες παρέχονται είτε στον Ιστότοπο (pop-up) ή μέσω e-mail στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που έχετε δηλώσει.

9. Αναγκαίες προδιαγραφές συσκευών

Το KaloSex.com αποτελεί διαδικτυακή Πλατφόρμα, για τη χρήση της οποίας απαιτείται τερματική συσκευή (Η/Υ, tablet, κινητό τηλέφωνο), η οποία να διαθέτει το κατάλληλο λειτουργικό σύστημα (π.χ. Microsoft Windows ή Apple MacOS) καθώς επίσης και σχετικό λογισμικό περιήγησης στο διαδίκτυο (browser). Το KaloSex.com δεν ευθύνεται για τυχόν αδυναμία του τερματικού εξοπλισμού του Επισκέπτη / Χρήστη να εισέλθει / περιηγηθεί στον Ιστότοπο.

Η αγορά, κατοχή, προμήθεια, συντήρηση και επισκευή της τερματικής συσκευής του Επισκέπτη / Χρήστη βαρύνει αποκλειστικά τον ίδιο. Το KaloSex.com ουδεμία ευθύνη φέρει για τυχόν ασυμβατότητα των συσκευών του Επισκέπτη / Χρήστη με την Πλατφόρμα και τις Υπηρεσίες του Ιστοτόπου, δεν παρέχει καμία εγγύηση συμβατότητας ή / και ομαλής λειτουργίας της Πλατφόρμας στις συσκευές του Επισκέπτη / Χρήστη και δεν παρέχει κανενός είδους υλισμικό (hardware) προς τον Επισκέπτη / Χρήστη.

10. Χρέωση Υπηρεσιών – Επιβαρύνσεις

H ανάρτηση Αγγελιών, η συμμετοχή σε ομάδες chat, στο φορουμ και εν γένει η χρήση των Υπηρεσιών της Πλατφόρμας παρέχεται στου Επισκέπτες / Χρήστες δωρεάν. Το KaloSex.com διατηρεί το δικαίωμα να εισάγει χρεώσεις για ορισμένες υπηρεσίες του, όπως την ενισχυμένη / κατά προτεραιότητα προβολή Αγγελίας (μαρκάρισμα Αγγελίας / χορηγούμενη-VIP Αγγελία), την παροχή προνομίων σε συνδρομητικά μέλη (membership), την αυτόματη αναδημοσίευση Αγγελίας κ.ο.κ.. Για τις συμβάσεις παροχής χρεώσιμων Υπηρεσιών του Kalosex, αναπόσπαστο μέρος των παρόντων Όρων Χρήσης αποτελούν οι «Όροι Πληρωμής» των Υπηρεσιών.  Περισσότερες πληροφορίες στον όρο 20 «Σύμβαση Kalosex».

Το τίμημα απόκτησης των Υπηρεσιών οφείλεται ανεξαρτήτως από το αποτέλεσμα της χρήσης των Υπηρεσιών, ήτοι ανεξαρτήτως από το αν οι Αγγελίες απέφεραν το επιδιωκόμενο, από τον Χρήστη, οικονομικό ή άλλου είδους αποτέλεσμα, και δεν αναζητείται σε καμία περίπτωση από τον Χρήστη. 

11. Πρόσβαση και χρήση της Πλατφόρμας

Η πρόσβαση και η χρήση του παρόντος δικτυακού τόπου και των παρεχόμεων Υπηρεσιών από οποιονδήποτε εγγεγραμμένο Χρήστη ή Επισκέπτη διέπεται από τους  παρόντες όρους. Οι Όροι Χρήσης εφαρμόζονται είτε χρησιμοποιείτε την Πλατφόρμα για να δημοσιεύσετε Αγγελία είτε για να περιηγηθείτε ανάμεσα στις Αγγελίες καθώς και εν γένει κατά τη χρήση των Υπηρεσιών. Οι «Κανόνες Kalosex» αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των παρόντων Όρων Χρήσης.

Κάθε Επισκέπτης ή Χρήστης του Ιστοτόπου www.kalosex.com, πριν την πρόσβαση, περιήγηση και τη με οποιονδήποτε τρόπο χρήση του παρόντος Ιστοτόπου (όπως ενδεικτικά: περιήγηση, εγγραφή Χρήστη, αναζήτηση πληροφοριών, καταχώριση Αγγελίας, αποστολή / αποθήκευση πληροφοριών, συμμετοχή στο φορουμ κλπ), δηλώνει σαφώς, ρητώς και ανεπιφύλακτα ότι αποδέχεται πλήρως τους παρόντες όρους χρήσης καθώς και κάθε άλλο όρο που πληροί τις προϋποθέσεις του νόμου και μπορεί να βρίσκεται εντός του παρόντος δικτυακού τόπου, πέραν του παρόντος κειμένου, ενδεικτικά στις εξής θέσεις: «Κανόνες Kalosex», Πολιτική Απορρήτου / Πολιτική Cookies. Τα ισχύοντα για τους Όρους, ισχύουν και για κάθε άλλο όρο που πληροί τις προϋποθέσεις του νόμου και μπορεί να βρίσκεται εντός του παρόντος δικτυακού τόπου, πέραν του παρόντος κειμένου. Η ανεπιφύλακτη αποδοχή εκ μέρους σας των ως άνω Όρων, συνιστά προϋπόθεση πρόσβασης και χρήσης του παρόντος Ιστοτόπου. Η αποδοχή των Όρων τεκμαίρεται αμάχητα αφ’ ης στιγμής οι Όροι αυτοί ενυπάρχουν σε εμφανές σημείο και η πρόσβαση σε αυτούς υποδεικνύεται και διευκολύνεται με πρόσφορα, κατά τα συναλλακτικά ήθη, μέσα. Η εγγραφή του Χρήστη στον παρόντα δικτυακό τόπο συνιστά αυτόματη ανεπιφύλακτη αποδοχή των Όρων Χρήσης του Ιστοτόπου. Παρακαλούμε όπως διαβάσετε προσεκτικά τους Όρους που ακολουθούν καθώς και τους λοιπούς ως άνω Όρους προτού προβείτε σε οποιαδήποτε ενέργεια, αλληλεπίδραση, πρόσβαση, συναλλαγή και χρήση του παρόντος Ιστοτόπου και όπως συμμορφώνεστε με αυτούς.

Το KaloSex.com, διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί ελεύθερα, μονομερώς και χωρίς προειδοποίηση τους Όρους του παρόντος Ιστοτόπου στα πλαίσια του νόμου. Μόνη η ανάρτηση στον παρόντα Ιστότοπο, αρκεί για να τεθεί σε ισχύ οποιοσδήποτε νέος όρος, ή τροποποίηση ή κατάργηση ήδη υπάρχοντος όρου, με την επιφύλαξη των δικαιωμάτων και υποχρεώσεών σας πριν την τροποποίηση των Όρων. Οι Επισκέπτες / Χρήστες οφείλουν να ελέγχουν περιοδικά αν έχουν επέλθει τροποποιήσεις στους Όρους. Μόνη η ανάρτηση όρων στην παρούσα ιστοσελίδα και σε κάθε άλλο σημείο του Ιστοτόπου, πληροί τις προϋποθέσεις  ενημέρωσης των Επισκεπτών / Χρηστών για οποιεσδήποτε αλλαγές στους όρους. Η χρήση του παρόντος δικτυακού χώρου και των παρεχομένων εν αυτώ Υπηρεσιών προϋποθέτει αλλά και επιβεβαιώνει την αποδοχή από τον Χρήστη / Επισκέπτη των προϋπαρχόντων Όρων, όπως αυτοί ισχύουν, με τις ανωτέρω ενδεικτικά περιγραφόμενες τροποποιήσεις, παρεμβάσεις και καταργήσεις από την Εταιρεία. Τυχόν ακυρότητα κάποιων εκ των Όρων, δεν επιφέρει ακυρότητα των υπολοίπων. Σε περίπτωση που διαφωνείτε με το περιεχόμενο των Όρων, την Πολιτική Απορρήτου και κάθε άλλο όρο του Ιστοτόπου, καλείστε να απέχετε από οποιαδήποτε ενέργεια, αλληλεπίδραση, πρόσβαση, συναλλαγή και χρήση του παρόντος Ιστοτόπου.

Η Πλατφόρμα λειτουργεί καθ’ όλο το 24ωρο χωρίς περιορισμούς. Το KaloSex.com διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί, αναστέλλει, διακόπτει τη λειτουργία του παρόντος Ιστοτόπου ή/και των Υπηρεσιών, για λόγους επισκευής, συντήρησης, αναβάθμισης, βελτίωσης, αλλά και για λόγους εμπορικής πολιτικής της Εταιρείας κ.α., οποτεδήποτε και χωρίς προειδοποίηση.

Οι Υπηρεσίες του Kalosex απευθύνονται αποκλειστικά και μόνο σε ενηλίκους. Για τη χρήση των Υπηρεσιών του Kalosex απαιτείται η πλήρης δικαιοπρακτική ικανότητα του Επισκέπτη / Χρήστη καθώς και να έχει συμπληρώσει το δέκατο όγδοο έτος (18ο) της ηλικίας του. Φυσικά ή Νομικά πρόσωπα που ευθύνονται αντικειμενικά, ασκούντες τη γονική μέριμνα ή επιμέλεια τέκνων, δικαστικοί συμπαραστάτες και επίτροποι ανηλίκων, προστήσαντες άλλον, άπαντες ενδεικτικά, μη περιοριστικά αναφερόμενοι, δεν απαλλάσσονται από τις υποχρεώσεις (οικονομικές ή άλλου είδους) που γεννήθηκαν από τις πράξεις ή παραλείψεις των άμεσα συναλλαχθέντων προσώπων  καθώς και την υποχρέωση για αποζημίωση της Εταιρείας ή τρίτου, εκ μόνου του λόγου ότι ο άμεσα συναλλαχθείς με την Εταιρεία ενήργησε παρανόμως ή χωρίς συναίνεσή, συγκατάθεση, άδεια ή έγκρισή τους. Το KaloSex.com θα διαγράφει άμεσα και χωρίς προειδοποίηση τυχόν λογαριασμό ανηλίκου και τις πληροφορίες (Αγγελίες κλπ) που αυτός έχει καταχωρίσει αν διαπιστώσει ή πληροφορηθεί ότι κάποιος λογαριασμός Χρήστη ανήκει σε ανήλικο.

Όλοι οι Όροι είναι ουσιώδεις. Η παραβίαση, με οποιονδήποτε τρόπο, των Όρων, από τον Επισκέπτη / Χρήστη επισύρει τις κυρώσεις της κείμενης νομοθεσίας και την υποχρέωση του Επισκέπτη / Χρήστη προς ανόρθωση κάθε θετικής και αποθετικής ζημίας του KaloSex ή τρίτου από την παράνομη και αντικείμενη στους Όρους αυτούς συμπεριφορά του. Το KaloSex.com σε περίπτωση παραβίασης των Όρων αυτών, δύναται να απαγορεύσει στον Επισκέπτη / Χρήστη την πρόσβαση στον δικτυακό τόπο www.kalosex.com και τις Υπηρεσίες που προσφέρει, να διαγράψει τον λογαριασμό του Χρήστη και τις πληροφορίες και Αγγελίες που έχει κοινοποιήσει ο Επισκέπτης / Χρήστης στον παρόντα δικτυακό τόπο και να ασκεί όλα τα δικαιώματα που της παρέχει ο νόμος. Η μη ενάσκηση από το KaloSex.com των εκ των παρόντων Όρων ή των εκ του νόμου δικαιωμάτων της δεν συνεπάγεται την παραίτησή του από τα δικαιώματα αυτά.

Η είσοδος στον ιστότοπο www.kalosex.com, με τη χρήση των προσωπικών κωδικών, που κάποιος Χρήστης όρισε κατά την εγγραφή του, συνιστά τεκμήριο περί της ταυτότητας του εισερχομένου προσώπου, υπό την έννοια πως η χρήση των κωδικών λογίζεται σε κάθε περίπτωση, ότι έγινε από τον Χρήστη στο οποίο αντιστοιχούν οι κωδικοί αυτοί. Ειδικότερα, οι Χρήστες επικυρώνουν την εγγραφή τους στην Πλατφόρμα, ακολουθώντας σχετικό σύνδεσμο που τους αποστέλλεται στο e-mail που δηλώνουν κατά την εγγραφή τους. Επομένως, το φυσικό πρόσωπο που έχει πρόσβαση στην ηλεκτρονική διεύθυνση (e-mail) που δηλώνεται κατά την εγγραφή Χρήστη θεωρείται αναντίρρητα από την Εταιρεία ως το πρόσωπο που κατέχει και χρησιμοποιεί τον λογαριασμό Χρήστη. Η δραστηριότητα που αναπτύσσει ο Χρήστης μετά την είσοδό του και κατά την παραμονή του τον Ιστότοπο, δεσμεύει πλήρως τον δικαιούχο των κωδικών, είτε ήταν αυτός που εισήλθε και χρησιμοποίησε τις Υπηρεσίες του Ιστοτόπου είτε οποιοσδήποτε άλλος που χρησιμοποίησε τους κωδικούς αυτούς με ή χωρίς τη γνώση / συγκατάθεση / έγκριση του δικαιούχου. Επομένως, οι χρήστες του Ιστοτόπου φέρουν την αποκλειστική ευθύνη για την ασφάλεια των κωδικών τους και την οποιαδήποτε ζημία προκαλέσει στην Εταιρεία, σε αυτούς και οποιονδήποτε τρίτο τυχόν μη εξουσιοδοτημένη χρήση τους.

Για τους λόγους αυτούς οι Χρήστες του Ιστοτόπου οφείλουν να μην αποκαλύπτουν σε τρίτους τους προσωπικούς κωδικούς τους πρόσβασης στον Ιστότοπο και να εξέρχονται (logout) από τον λογαριασμό τους, κατά την ολοκλήρωση της χρήση του Ιστοτόπου, κυρίως στις περιπτώσεις που έχουν εισέλθει από τερματική συσκευή τρίτου ή η συσκευή τους (PC / κινητό / tablet) είναι προσβάσιμη σε τρίτους. Συνίσταται, στους Χρήστες, να ενημερώνουν την Εταιρεία αμέσως σε κάθε περίπτωση απώλειας, διαρροής, υποκλοπής ή/και παράνομης χρήσης των κωδικών τους από μη εξουσιοδοτημένο από αυτούς άτομο, ώστε να τους συνδράμουμε στην ανάκτηση / αλλαγή των κωδικών τους και στην προστασία αυτών και των προσωπικών δεδομένων τους.

Η πρόσβαση στον Ιστότοπο από Επισκέπτη με συγκεκριμένη IP συνιστά αμάχητο τεκμήριο ότι ο Επισκέπτης είναι το φυσικό ή νομικό πρόσωπο στο οποίο ανήκει ο τερματικός εξοπλισμός που συνδέθηκε επιγραμμικά μέσω της συγκεκριμένης IP με το www.kalosex.com.

Οι Επισκέπτες / Χρήστες υποχρεούνται να ενεργούν μέσα στα πλαίσια του δικαίου του Ελληνικού κράτους συμπεριλαμβανομένων των γενικά παραδεδεγμένων κανόνων του Διεθνούς Δικαίου, καθώς και των Διεθνών Συμβάσεων, που από την επικύρωσή τους με νόμο και τη θέση τους σε ισχύ σύμφωνα με τους όρους καθεμιάς, αποτελούν αναπόσπαστο μέρος του εσωτερικού ελληνικού δικαίου και υπερισχύουν από κάθε άλλη αντίθετη διάταξη νόμου (άρθρ. 28, παρ. 1, Σύνταγμα 1975/1986/2001), να σέβονται και να τηρούν κάθε νόμο ή κανονισμό Ευρωπαϊκού ή Διεθνούς Δικαίου που βρίσκει εφαρμογή στη χρήση του παρόντος δικτυακού τόπου και των προσφερόμενων Υπηρεσιών και να ασκούν τα δικαιώματά τους εντός των ορίων που θέτουν η καλή πίστη, τα χρηστά ήθη και ο κοινωνικός και οικονομικός σκοπός των δικαιωμάτων τους.

Οι Επισκέπτες / Χρήστες οφείλουν να είναι ιδιαιτέρως προσεκτικοί κατά την καταχώρηση δεδομένων και πληροφοριών, όταν αναρτούν Αγγελίες, δημιουργούν λογαριασμό στον Ιστότοπο και εν γένει χρησιμοποιούν τις Υπηρεσίες του, οφείλουν να καταχωρούν μόνο πληροφορίες που τους αφορούν και να μην χρησιμοποιούν πληροφορίες ή/και φωτογραφίες άλλων προσώπων (π.χ. στοιχεία επικοινωνίας, ονοματεπώνυμο τρίτου προσώπου) χωρίς τη συγκατάθεσή τους. Το KaloSex.com δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε ζημία από την παράβαση του όρου αυτού καθώς και για οποιαδήποτε κακόβουλη ή απρόσεκτη ανάρτηση στον Ιστότοπο από Επισκέπτη / Χρήστη στοιχείων ταυτότητας / επικοινωνίας άλλου προσώπου (π.χ. εκούσια ή ακούσια δημοσίευση Αγγελίας από Χρήστη με τηλέφωνο επικοινωνίας τον αριθμό τηλεφώνου τρίτου προσώπου).

Οι Χρήστες / Επισκέπτες υποχρεούνται να μην χρησιμοποιούν τον Ιστότοπο, τις προσφερόμενες Υπηρεσίες του Ιστοτόπου, τις φόρμες εγγραφής Χρηστών και καταχώρισης Αγγελίας, ή οποιονδήποτε άλλο τρόπο έκφρασης ή αποστολής πληροφοριών μέσω του παρόντος δικτυακού τόπου (φόρμα επικοινωνίας, fora, chat,) ή λογαριασμούς του Kalosex στους τόπους κοινωνικής δικτύωσης  (social media), όπως facebook, twitter, instagram, κ.ο.κ. για την ανάρτηση, αποστολή, δημοσιοποίηση, μετάδοση πληροφοριών, δεδομένων και εν γένει περιεχομένου, με οποιαδήποτε μορφή, που είναι παράνομο, αθέμιτο, καταχρηστικό, δυσφημιστικό ή/και ψευδές, απειλητικό, απατηλό, εκβιαστικό, υβριστικό, επιθετικό, προσβλητικό, βλάσφημο, ρατσιστικό. Το κοινοποιούμενο περιεχόμενο απαγορεύεται, ακόμη, να παροτρύνει προς διάπραξη κακουργήματος ή πλημμελήματος, να συνιστά το ίδιο ή η κοινοποίησή του μέσω του παρόντος Ιστοτόπου, ποινικά κολάσιμη πράξη, να εκφράζει διακρίσεις ή/και ρητορική μίσους, να παραβιάζει κάθε είδους απόρρητο, να προσβάλει Συνταγματικώς κατοχυρωμένα δικαιώματα και να αντίκειται στους νόμους εν γένει. Οι Χρήστες / Επισκέπτες, εξάλλου, απαγορεύεται να κοινοποιούν κατά τα ανωτέρω διαφημίσεις κάθε μορφής και περιεχομένου και διαγωνισμούς, προσωπικά δεδομένα τρίτων (απλά ή ειδικών κατηγοριών) χωρίς τη συγκατάθεσή τους, εμπιστευτικές πληροφορίες σχετικά με την Εταιρεία ή τους συνεργάτες της, «spam messages», «chain letters», «πειρατικό» ή άλλο κακόβουλο λογισμικό, προστατευόμενα από το δίκαιο της Πνευματικής και Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας έργα και δεδομένα.

Οι Επισκέπτες / Χρήστες κατά την ανάρτηση Αγγελιών και εν γένει περιεχομένου στον Ιστότοπο οφείλουν να επιβεβαιώνουν ότι έχουν τα πνευματικά δικαιώματα των έργων (φωτογραφίες, βίντεο κ.ο.κ.) που αναρτούν, άλλως ότι έχουν το δικαίωμα ανάρτησης δυνάμει συμφωνίας ή συναίνεσης του δικαιούχου, σε αντίθετη περίπτωση απαγορεύεται η ανάρτηση του και ευθύνονται για κάθε παραβίαση έναντι της Εταιρείας, του Κράτους και κάθε τρίτου.

Οι Επισκέπτες / Χρήστες οφείλουν να απέχουν από πράξεις δυσφήμισης της Εταιρείας, του Ιστοτόπου και των Υπηρεσιών του, που ως αποκλειστικό σκοπό έχουν να πλήξουν την εμπορική τους φήμη.

Απαγορεύεται ρητά στους Επισκέπτες / Χρήστες να παρεμβαίνουν στη μορφή, στη λειτουργία, στις Υπηρεσίες, στο περιεχόμενο, στις βάσεις δεδομένων και σε κάθε στοιχείο συναπαρτίζον τον Ιστότοπο, με τη χρήση οποιουδήποτε μηχανισμού, κακόβουλου ή μη λογισμικού, διαδικασία ηλεκτρονική ή μη, αποστολή αρχείων επιβλαβών όπως ενδεικτικά viruses, spam messages, DDOS attacks κ.ο.κ. ικανών να επηρεάσουν, βλάψουν, αναστείλουν, διακόψουν και γενικά παρεμποδίσουν την ομαλή λειτουργία του Ιστοτόπου ή τη σύνδεση, πρόσβαση και χρήση της από τους άλλους Χρήστες / Επισκέπτες και να θέσουν σε κίνδυνο τη λειτουργία των Υπηρεσιών του Ιστοτόπου. Το KaloSex.com επιφυλάσσεται να επιδιώξει την ανόρθωση των ζημιών που ενδέχεται να προκληθούν σε αυτήν από παράνομες συμπεριφορές όπως οι ανωτέρω ενδεικτικά περιγραφόμενες καθώς και την ποινική δίωξη του υπευθύνου.

Απαγορεύεται, στους Επισκέπτες / Χρήστες και κάθε τρίτο φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή άλλο φορέα, η χρήση λογισμικού υποκλοπής των δεδομένων των Επισκεπτών / Χρηστών που διατηρεί το KaloSex.com καθώς και η αποθήκευση και επεξεργασία των δεδομένων – μεταξύ άλλων και των δεδομένων κίνησης και θέσης – για διαφημιστικούς ή άλλους σκοπούς.

Απαγορεύεται στον Χρήστη / Επισκέπτη να χρησιμοποιεί το KaloSex για σκοπούς παράνομους και αθέμιτους ή για προώθηση παράνομων υπηρεσιών, ο δε, Επισκέπτης / Χρήστης ευθύνεται πλήρως για κάθε ζημία της Εταιρείας ή τρίτου από τέτοιου είδους χρήση του KaloSex. Απαγορεύεται στους Επισκέπτες / Χρήστες να χρησιμοποιούν κατά τρόπο παράνομο και αθέμιτο τις πληροφορίες που αντλούν από τις Αγγελίες του Kalosex.

Απαγορεύεται ρητώς στους Επισκέπτες / Χρήστες κατά την ανάρτηση Αγγελιών στο Kalosex, να κοινοποιούν πληροφορίες και φωτογραφίες με σκοπό να εξαπατήσουν άλλους Επισκέπτες / Χρήστες, οποιαδήποτε, δε, ανάλογη συμπεριφορά τιμωρείται κατά τους οικείους νόμους.

Οι Επισκέπτες / Χρήστες οφείλουν να ενεργούν με καλή πίστη κατά τις διαπραγματεύσεις με άλλους Χρήστες για την προμήθεια ερωτικών υπηρεσιών και την εκτέλεση των σχετικών συμφωνιών, να μην αθετούν τις συμφωνίες και να ειδοποιούν αμέσως τον άλλο Χρήστη σε περίπτωση που λόγω ανωτέρας βίας δεν είναι σε θέση να εκπληρώσουν τις υποχρεώσεις τους.

Απαγορεύεται στους Επισκέπτες / Χρήστες να αναρτούν Αγγελίες για παράνομα προϊόντα των οποίων η προμήθεια, κατοχή και διάθεση με πώληση ή άλλον τρόπο απαγορεύεται κατά τις διατάξεις της κείμενης Εθνικής και Ευρωπαϊκής νομοθεσίας (λ.χ. αναβολικά, όπλα, φάρμακα, κλπ). Απαγορεύεται στους Επισκέπτες / Χρήστες να αναρτούν Αγγελίες για αντικείμενα κλοπής ή άλλης παράνομης πράξης, κατασχεμένα και εν γένει αντικείμενα για τα οποί δεν έχετε εξουσία / δικαίωμα διάθεσης.

Απαγορεύεται στους Επισκέπτες / Χρήστες να αναρτούν Αγγελίες με ψευδείς, εσφαλμένες και παραπλανητικές πληροφορίες, καθώς και ανύπαρκτες / ανυπόστατες / ψεύτικες (fake) Αγγελίες. Οι Επισκέπτες / Χρήστες φέρουν την πλήρη ευθύνη για τις παραπάνω πράξεις / παραλείψεις τους, η δε, Εταιρεία, δεν φέρει καμία ευθύνη έναντι των προσώπων που θίγονται ή των Αρχών.

Απαγορεύεται στους Επισκέπτες / Χρήστες να εκμεταλλεύονται εμπορικά είτε για τον εαυτό τους, είτε μέσω πώλησης ή διάθεσης, ή ανάρτησης ή αναδημοσίευσης στον έντυπο ή ηλεκτρονικό τύπο, τις πληροφορίες που λαμβάνουν από το KaloSex. Οι Επισκέπτες / Χρήστες ευθύνονται για κάθε ζημία της Εταιρείας, Επισκέπτη / Χρήστη ή τρίτου από τη συμπεριφορά τους που αντίκειται στις απαγορεύσεις που αναφέρονται στους παρόντες Όρους και την οικεία νομοθεσία εν γένει.

Οι Χρήστες αποδέχονται να λαμβάνουν προσωπικά μηνύματα, αιτήματα φιλίας και σχόλια στις ομάδες chat που συμμετέχουν, από άλλους Χρήστες και να τηρούν τους κανόνες του Kalosex, τους παρόντες Όρους και τον νόμο.

Περαιτέρω συνιστάται στους Επισκέπτες / Χρήστες του Ιστοτόπου να τηρούν μια αποδεκτή και μετριοπαθή στάση στον παρόντα δικτυακό τόπο, με σεβασμό προς αλλήλους και προς τους διαχειριστές του δικτυακού τόπου και να μην υιοθετούν συμπεριφορές που αντίκεινται στον Κώδικα Δεοντολογικής Συμπεριφοράς στο Διαδίκτυο (Netiquette). Η τήρηση των ως άνω κανόνων συμβάλλει στην εύρυθμη λειτουργία του Ιστοτόπου και γενικά του Διαδικτύου.

Για κάθε ερώτηση, αναγκαία διευκρίνιση και κάθε θέμα σχετικό με τη λειτουργία και τη χρήση του Kalosex και τους Όρους, καθώς και για οποιαδήποτε πληροφορία για τις παρεχόμενες Υπηρεσίες του Ιστοτόπου και για οποιοδήποτε άλλο θέμα μπορείτε να στέλνετε e-mail στη διεύθυνση [email protected]. Το εξειδικευμένο προσωπικό μας, βρίσκεται δίπλα σας, ανά πάσα στιγμή, έτοιμο να σας λύσει οποιοδήποτε πρόβλημα και απορία.

Για κάθε διαφορά που προκύπτει με το KaloSex.com, σχετικά με τη χρήση του Ιστοτόπου, είμαστε πρόθυμοι να σας ακούσουμε και να επιλύσουμε άμεσα κάθε πρόβλημα με σεβασμό στα δικαιώματά σας.

Περαιτέρω, αν η διαφορά δεν επιλυθεί, έχετε τη δυνατότητα ως καταναλωτής και κάτοικος χώρας που ανήκει στην Ευρωπαϊκή Ένωση, εξωδικαστικής επίλυσης της διαφοράς, τόσο για εγχώριες όσο και για διασυνοριακές συναλλαγές. Για να ενεργοποιήσετε τη διαδικασία μεταβαίνετε στην ιστοσελίδα του Ευρωπαϊκού Φορέα Εναλλακτικής Επίλυσης Διαφορών: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=EL. Την ηλεκτρονική επίλυση της διαφοράς αναλαμβάνει και διεκπεραιώνει (εντός 90 ημερών) η Ανεξάρτητη Αρχή «Συνήγορος του Καταναλωτή» (http://www.synigoroskatanaloti.gr/), η οποία έχει πιστοποιηθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ως αναγνωρισμένος φορέας εξωδικαστικής επίλυσης καταναλωτικών διαφορών για την Ελλάδα.

Παρακαλείσθε, πριν απευθυνθείτε στην ανωτέρω υπηρεσία να επικοινωνείτε με το KaloSex  μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο [email protected], για να σας καθοδηγήσουμε σχετικά με τα βήματα που πρέπει να ακολουθήσετε ανάλογα με το πρόβλημα που αντιμετωπίζετε.

12. Περιορισμός Ευθύνης

Κατά τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας που βρίσκουν εφαρμογή σε θέματα ευθύνης για τους φορείς παροχής υπηρεσιών της κοινωνίας της πληροφορίας, το KaloSex.com απαλλάσσεται της ευθύνης για το περιεχόμενο που τρίτοι τυχόν δημοσιεύουν στην Πλατφόρμα. Το KaloSex.com δεν γνωρίζει, ούτε είναι σε θέση να γνωρίζει / εξακριβώνει αν οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται στις χιλιάδες Αγγελίες που δημοσιεύουν στο KaloSex οι Χρήστες είναι ακριβείς ή/και αληθείς και αν δημοσιεύονται νόμιμα και Το KaloSex.com δεν έχει προληπτική ευθύνη για τα παραπάνω. Το KaloSex.com δεν έχει γενική υποχρέωση ελέγχου των πληροφοριών που μεταδίδουν ή αποθηκεύουν Επισκέπτες / Χρήστες, ούτε γενική υποχρέωση δραστήριας αναζήτησης γεγονότων ή περιστάσεων που δείχνουν ότι πρόκειται για παράνομες δραστηριότητες. Ωστόσο, το KaloSex.com θα ανακοινώσει στις Αρχές, κατόπιν σχετικού αιτήματος, πληροφορίες που διευκολύνουν τον εντοπισμό Επισκεπτών / Χρηστών, που ενεργούν παρανόμως κατά τη χρήση της Πλατφόρμας.

Το περιεχόμενο που οι Επισκέπτες και δη οι Χρήστες διοχετεύουν στην Πλατφόρμα αποθηκεύεται αυτόματα και το KaloSex.com ενδέχεται να λάβει γνώση του μόνο δειγματοληπτικά ή κατόπιν ενημέρωσης, καταγγελίας ή αναφοράς. Παρακαλούμε χρησιμοποιείστε τα προσφερόμενα εργαλεία επικοινωνίας με το KaloSex και αναφοράς περιεχομένου σε περίπτωση που οποιαδήποτε Αγγελία ή άλλο περιεχόμενο παραβιάζει τους Όρους Χρήσης ή/και τη σχετική νομοθεσία. Χωρίς να παραβιάζονται οι διατάξεις περί προστασίας του απορρήτου και των προσωπικών δεδομένων, Το KaloSex.com είναι υποχρεωμένο να ενημερώνει πάραυτα τις αρμόδιες κρατικές αρχές για τυχόν υπόνοιες περί χορηγουμένων παράνομων πληροφοριών ή δραστηριοτήτων που επιχειρούν Επισκέπτες / Χρήστες.

Το KaloSex.com δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε ζημία του Επισκέπτη / Χρήστη ή τρίτου προκληθεί από παράνομη συμπεριφορά τους, εφόσον εκπληρώνει τις δικές της υποχρεώσεις.

Το KaloSex.com δεν συνδέεται με τους Χρήστες με κανέναν τρόπο. Οι Χρήστες δεν είναι υπάλληλοι, συνεργάτες ή προστηθέντες της Εταιρείας και φέρουν την αποκλειστική ευθύνη για το υλικό που δημοσιεύουν, καταχωρούν, αναρτούν ή/και στέλνουν μέσω της Πλατφόρμας, το, δε, KaloSex δεν επιλέγει το υλικό και δεν ευθύνεται αντικειμενικά για το υλικό αυτό. Το KaloSex.com θα διαγράψει αμέσως κάθε πληροφορία, Αγγελία, σχόλιο, μήνυμα, προσωπικό δεδομένο και κάθε άλλο περιεχόμενο που έχει μεταδώσει οποιοσδήποτε Χρήστης / Επισκέπτης μέσω της Πλατφόρμας, 1) εφόσον ενημερωθεί από τις αρμόδιες Αρχές ότι πρόκειται για παράνομο υλικό ή 2) οχληθεί σχετικά από φυσικό ή νομικό πρόσωπο και κρίνει βάσιμο το περιεχόμενο τ

Έχετε παραπάνω ερωτήσεις; Επικοινωνία

Η Νο. 1 πλατφόρμα ερωτικών αγγελιών

Όποια και αν είναι η φαντασίωση σας, ό,τι και αν ψάχνετε στο σεξ, το σίγουρο είναι πως θα το βρείτε εδώ! Είστε ελάχιστα κλικ μακριά από το να πραγματοποιήσετε τα πιο τρελά σας όνειρα!
Δημοσίευση αγγελίας
Θέλετε να επικοινωνείτε με escorts; Να δημοσιεύετε αγγελίες; Να συμμετέχετε στο chat; Δημιουργία Λογαριασμού